لاکتول

قرص‌های لاکتول دارای لایه محافظ و اسپور هستند, اسپور باعث می‌شود تا دیگر برای نگهداری دارو نیازی به یخچال نباشد و بتوان در دمای محیط بدون هیچ آسیب احتمالی دارو را نگهداری کرد همچنین این لایه باعث می‌شود تا به اسید معده حساسیت نداشته باشد و بدون هیچ مشکلی از معده رد شده و به روده برسد

لاکتول ساشه

محصول لاکتول را نباید همزمان با آنتی‌بیوتیک مصرف کرد، چون آنتی‌بیوتیک‌ها همانطورکه باکتری‌های مضر را می‌کشند، باکتری‌های مفید را هم ازبین می‌برند, پس حداقل باید چند ساعت فاصله بین استفاده از آنتی‌بیوتیک و لاکتول باشد....