لاکتول

پروبیوتیک ها باکتری های دوستانه بدن هستند. باکتری های پروبیوتیک (مانند لاکتوباسیلوس) میکروارگانیسم هایی هستند که برای انسان میزبان مفید هستند. از سوی دیگر، پری بیوتیک ها منبع غذایی برای پروبیوتیک ها هستند. پروبیوتیک یک کربوهیدرات پیچیده است که به طور انتخابی رشد باکتری های خوب (پروبیوتیک ها) را در بدن تحریک می کند. هر دو مکمل پروبیوتیک و پری بیوتیک ها باعث هضم سالم، ایمنی خوب و افزایش سطح انرژی میشوند.
لاکتوباسیلوس اسپوروژنس یک پروبیوتیک (باکتری خوب) است که برای سندرم روده تحریک پذیر، اسهال در کودکان جوان، عفونت واژن ,تخلیه موکوس سفید یا زرد از مهبل (واژن) و سایر شرایط استفاده می شود.
لاکتوباسیلوس اسپوروژنس برای درمان، کنترل، پیشگیری و بهبود بیماری ها، شرایط و علائم زیر استفاده می شود:
  • سندرم روده تحریک پذیر
  • اسهال در کودکان جوان
  • عفونت واژن
  • تخلیه موکوس سفید یا زرد ازمهبل (واژن)
لاکتوباسیلوس اسپوروژنس باعث بهبود وضعیت بیمار با انجام عملکرد زیر می شود:
  • حفظ تعادل سالم میکرو فلورا در روده.
  • افزایش حجم و بهبود رطوبت مدفوع
  • سرکوب باکتری های بد
مصرف پروبیوتیک ها با پری بیوتیک به عنوان سینبیوتیک نامیده می شود مزیت سینبیوتیک این است که شما به طور موثر هر دو زمینه را پوشش می دهید؛ بازسازی وذخیره دوباره باکتری های خوب بدن و همچنین تغذیه پروبیوتیک ها – برای مدت اثر طولانی تر.
پروبیوتیکها و پری بیوتیکها ترکیبی را ایجاد می کنند بنابراین، سینبیوتیک ترکیبی از باکتری خوب و منبع غیر هضم کربوهیدرات (پری بیوتیک). سینبیوتیک باعث رشد باکتری های مفید می شود. . پروبیوتیکها زمانی که به تنهایی مصرف میشوند، ممکن است در زنده ماندن در سیستم گوارش دچار مشکل شوند، زیرا آنها نمیتوانند اکسیژن، اسید و دمای بالاتر را تحمل کنند. مصرف لاکتول بهتر از مصرف پروبیوتیک به تنهایی است زیرا ترکیبی متعادل از پروبیوتیک و پری بیوتیک است و مشکلات پروبیوتیک را برطرف می کند.
لاکتول بی خطر است و می تواند با اکثر داروها مصرف شود. اگر می خواهید لاکتول را با داروهای دیگر منظم خود مصرف کنید، باید با پزشک خود مشورت کنید.
خریداری